A projekt leírása


A reneszánsz projekt 5 héten át tart.magyar
matek
fizika
művészet-
történet
informatika
1. hét: március 24-28.

Bevezetés,
Petrarca
2. hét: március 31- április 4.

Petrarca,
Boccaccio
Európa megérett a tudomány befogadására

Michelangelo, Leonardo, Raffaello

3. hét: április 7-11.

Boccaccio

Leonardo da Vinci szerkezetei


4. hét: április 14-16. és 23-25. (benne van a tavaszi szünet)

Janus PannoniusWindows Movie Maker
5. hét: április 28-30. (rövidebb az ünnep miatt)

Janus Pannonius
6. hét: május bemutatók, vetélkedő, értékelés


        Csoportok:Kiosztandó szerepek a csoportban:
  • krónikás-dokumentátor: hetente részletesen beszámol itt a honlapon a csoport munkájáról. Órai és órán kívüli munka, megbeszélések témája, eredménye, a tanultakból a legfontosabb. Fényképeket is készít a közös munkáról, azokat is feltölti ide - akár videókat is.
  • tablófelelős: a tabló elkészítéséért felel. Megszerkeszti a tabló elrendezését, ügyel arra, hogy minden héten készüljön egy dokumentum, s hogy a határidőket a csoporttagok betartsák. Figyel, hogy a dokumentumok különböző területekről és témákról szóljanak, összehangolja a csoporttagok együttműködését, akinek szüksége van segítségre, annak segít.
  • filmfelelős: a film elkészítéséért felel. Minden technikai részletre ügyel, figyel arra, hogy a hang és a kép összhangban legyen, gondoskodik arról, hogy a film által bemutatott téma több forrásból, alaposan kerüljön feldolgozásra. Összehangolja a csoport munkáját, ha kell, segít képet, szöveget, zenét válogatni, ügyel a hangalámondás minőségére. Ellenőrzi és feltünteti a felhasznált forrásokat, a filmet feltölti a Youtube-ra.  
A 4 fős csoportokban az egyik szerep megosztható, tehát az egyiket ketten vállalják.

A létrehozandó produktumok: csoportonként 1 tabló és 1 film (+ rajz?)
A tabló:
  • 3 magyaros, 2 fizikás vagy matekos dokumentum (összesen 5). Témák: az órákon előkerülő ötletekből szabadon lehet választani a tanár ajánlása alapján. Készülhet bemutatás vagy önálló alkotás is. Egyéni ötlet is szóba jöhet, de célszerű a megvalósítás előtt a tanárral egyeztetni.
  • formátum: A1-es méret, felosztva az aranymetszés szabályai szerint, a dokumentumok a kapott terekben elrendezve
  • hetente kell gyűjtögetni a dokumentumokat, a 4-5. héten kellene ezeket felrakni a tablóra. 
A film:
  • 5-8 perces alkotás hanggal, egyetlen témáról, ez lehet akár irodalmi, akár matematikai, fizikai vagy művészeti résztéma. A cél: egy témában minél alaposabb, komolyabb elmélyülés.
  • a 3. hét előtt nem célszerű elkezdeni


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése